Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021

1. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do OZ Hrušov: IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 4 medzery a potom píšte IČO.

3. OZ Hrušov žiaľ nie je registrované ako poberateľ 2% za dane za rok 2020, preto sme sa dohodli s Račianskym spolkom, ktorý 2% vyzbiera a investuje ich do rozvoja OZ Hrušov:

IČO: 42261635
Právna forma: občianske združenie
Názov: Račiansky Spolok
Ulica: Alstrova
Číslo: 35
PSČ: 83106
Obec: Bratislava

4. Aby Račiansky spolok investoval vaše 2% v Hrušove je potrebné, ste vo vyklásení súhlasili so zaslaním údajov prijímateľovi dane a poslali nám scan jednej strany z daňového priznania, kde sú údaje o obdarovanom združení na info@ozhrusov.sk, alebo fotku strany na 0905140247, aby som mal informáciu/dôkaz o výške zaplatenej dani.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO A 2020

Daňové priznanie k dani z príjmov FO B 2020

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech OZ Hrušov. 

Poznámky:

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na aktivity OZ Hrušov a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane. Prosím ozvite sa na info@ozhrusov.sk ak chcete vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Zdroj: www.rozhodni.sk