Postup pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

1. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa. 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do OZ Hrušov: IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 3-4 medzery a potom píšte IČO

IČO: 50655442
Právna forma: občianske združenie
Názov: Hrušov
Ulica: Hrušovská 
Číslo: 20020/52
PSČ: 821 07
Obec: Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

Daňové priznanie k dani z príjmov FO A 2019

Daňové priznanie k dani z príjmov FO B 2019

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech OZ Hrušov. 

Poznámky:

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na aktivity OZ Hrušov a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov.

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane. Prosím ozvite sa na info@ozhrusov.sk ak chcete vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Zdroj: www.rozhodni.sk