2% pre OZ Hrušov

Tvoje dve percentá investujeme rovnako zodpovedne a transparentne, ako vaše pravidelné mesačné príspevky. Našou snahou bude vďaka získaným príspevkom navýšiť počet odpracovaných hodín našimi pracovníkmi a hradiť z nich materiál, či niektoré projekty, ktoré posunú Hrušov ďalej. Pre rok 2022 to bude výsadba zelene a rekonštrukcia chodníka na Hrušovskej.

Postup pre zamestnancov

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY