2% pre OZ Hrušov

Tvoje dve percentá investujeme rovnako zodpovedne a transparentne, ako vaše pravidelné mesačné príspevky. Našou snahou bude vďaka získaným príspevkom navýšiť počet odpracovaných hodín našimi pracovníkmi a hradiť z nich materiál, či niektoré projekty, ktoré posunú Hrušov ďalej. Pre rok 2023 to bude rekonštrukcia chodníka na Hrušovskej, navýšenie hodín našich pracovníkov a projekty, na ktorých sme sa dohodli na jesennom stretnutí so starostom a s poslancami.

Postup pre zamestnancov

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY