Postup pre zamestnancov

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z vašej zaplatenej dane. 

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v editovateľnom .pdf. OZ Hrušov žiaľ nie je registrované ako poberateľ 2% za dane za rok 2020, preto sme sa dohodli s Račianskym spolkom, ktorý 2% vyzbiera a investuje ich do rozvoja OZ Hrušov:

IČO: 42261635
Právna forma: občianske združenie
Názov: Račiansky Spolok
Ulica: Alstrova
Číslo: 35
PSČ: 83106
Obec: Bratislava

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2020. IČO musí byť zarovnané SPRAVA – ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 4 medzery a potom píšte IČO.

5. Aby Račiansky spolok investoval vaše 2% v Hrušove je potrebné, ste vo vyklásení súhlasili so zaslaním údajov prijímateľovi dane a poslali nám scan vyhlásenia na info@ozhrusov.sk, alebo fotku vyhlásenia na 0905140247, aby som mal informáciu/dôkaz o výške zaplatenej dani.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť pre zamestnávateľa

Potvrdenie o zaplatení dane
Poučenie k Vyhláseniu
Vyhlásenie

Doplňujúce info:

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech Račianskeho Spolku. Peniaze na ich účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na aktivity OZ Hrušov a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. 

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 iba 2% z dane, dobrovoľníci, ktorý odpracovali v Hrušove viac ako 40 hodín, môžu poukázať 3% z dane. Prosím ozvite sa na info@ozhrusov.sk ak chcete vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk