Postup pre zamestnancov

1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Žiadosť nájdete tu.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z vašej zaplatenej dane. 

4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

IČO: 50655442
Názov: Hrušov

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete TU.

Doplňujúce info:

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% v prospech OZ Hrušov. Peniaze na ich účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na aktivity OZ Hrušov a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. 

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci, ktorý odpracovali v Hrušove viac ako 40 hodín, môžu poukázať 3% z dane. Prosím ozvite sa na info@ozhrusov.sk ak chcete vystaviť potvrdenie o dobrovoľníckej práci.

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.