Pozor: homelesáci a feťáci v Hrušove

Milí susedia
Blížia sa nám Vianoce a počas zasneženej druhej adventnej nedele som sa rozhodol vám napísať ďalší list. Mám aj viacej tém, ktorým sa chcem dnes venovať.
Asi najdôležitejšia téma sú bezdomovci a feťáci, ktorí si chcú spraviť z Hrušova svoj druhý domov. My im v tom musíme zabrániť. Upozorňovala na to jedna suseda už pred necelými dvoma mesiacmi, kedy problém eskaloval na konci Ružinova v lesíku za otočiskom električiek. Už vtedy sme v Hrušove spozorovali častejší výskyt podozrivých ľudí.
Väčší problém nastal, keď sa bezdomovci a feťáci nasťahovali do opusteného domu na vnútornom rohu Čučoriedkovej a Mierovej ulici. Boli tam spozorovaní dealeri drog, ktorý tam chodili predávať a väčší počet bezdomovcov a feťákov.
Problém pretrváva už dlhšie, ale v utorok sa to začalo riešiť radikálnejšie. Boli privolaní štátni policajti, ktorí v objekte našli 7 ľudí. Policajti boli veľmi ochotní a maximálne nápomocní, za čo im patrí veľká vďaka. Požiadali susedov, ktorí bývajú v lokalite Hrušov, aby okamžite hlásili akýkoľvek podozrivý pohyb v danom dome, alebo v akýchkoľvek záhradách, či objektoch.
Podnet sme poslali aj starostovi, ktorý prisľúbil, že vyzve majiteľa, aby objekt zabezpečil. Prosíme aj vás, milí susedia, aby ste boli v týchto zimných mesiacoch viac ostražití a hlásili štátnym policajtom takéto nežiadúce návštevy.
Spomínaných feťákov bolo vidieť v noci ponevierať sa po našich uliciach, pravdepodobne aby ukradli niečo čo sa dá speňažiť. Jeden sused z Hrušovskej mi hlásil asi mesiac dozadu aj pohyb ľudí na jeho pozemku pod oknami okolo polnoci. Oba oznamy aj s fotodokumentáciou sme dávali aj na náš Facebook OZ Hrušov. Vyzývam preto aj poslancov a pána starostu, aby dohliadli na riadne zabezpečenie objektu.
Packeta box v Hrušove bude, ale nie do Vianoc. Komplikuje to byrokracia a vlastnícke vzťahy, ale verím, že sú to len úvodné boľačky, ktoré sa nám podarí vyriešiť. Pozemok, ktorý sme si vytypovali je v majetku mesta a preto to potrvá trocha dlhšie.
Mč Vrakuňa som požiadal na podnet jednej susedy o umiestnenie zrkadla na rohu Čučoriedkovej a Mierovej. V dávnej minulosti tam zrkadlo bolo a myslím, že nám viacerým pomôže. Po úvodných ťahaniciach s odborom dopravy na mč. Vrakuňa, sme snáď našli vhodné miesto kde zrkadlo umiestniť. Finálne stanovisko z mč. Vrakuňa je: Umiestnenie dopravného zrkadlá na Čučoriedkovej ul. zaradíme do plánu na rok 2024. Požiadame Krajský dopravný inšpektorát o stanovisko a v prípade súhlasného stanoviska a určenia dopravného zariadenia Hlavným mesto SR Bratislava  a pridelenia finančných prostriedkov miestnym zastupiteľstvom zabezpečíme realizáciu. Mč. Vrakuni sme ponúkli aj úhradu prostriedkov aj realizáciu. Tak uvidíme, ako to dopadne. Žiaľ je to dopravné značenie a svojvoľne ho budovať nemôžeme.

Jedna suseda psíčkarka ma poprosila, aby som sa v liste povenoval aj téme vodenia psov. Stali sa tu na jeseň viaceré útoky psov, ktoré sa voľne pohybujú. Podľa všeobecného záväzného nariadenia vydaného mč. Vrakuňa (VZN je v prílohe) je voľný psov na území mč. Vrakuňa zakázaný. Je tam 5 území, ktoré majú výnimku. Nás sa týka len úsek pod diaľnicou, kde je voľný pohyb psov povolený.

Pes je zviera a reaguje pudovo. Za posledné mesiace zažila suseda viacero potyčiek s susedmi, ktorí nemali psov na vodítku. Po útoku voľne pohybujúcich psov na psa na vôdzke a po výzve susedy na nápravu reagovali majitelia útočiacich psov podráždene až arogantne.

Prosím buďme k sebe viac ohľaduplní a rešpektujme zákon. Na záhrade a na povolených miestach majte psov voľne, na ulici na vôdzke. Neohrozujte iných chodcov, vodičov či iných psov a majte psov na vôdzke.
Ako ste si isto všimli, na Gagarinovej ulici sa prerába zástavka Ríbezľova, aby na nej mohli stáť nové dlhé autobuso-trolejbusy. Uvidíme, ako finálne úprava zastávky dopadne a podľa toho tam vybudujeme provizórne schody ako na druhej strane.
Veľmi pekne ďakujem všetkým susedom, ktorí sa zúčastnili brigády pri skalke. Skalku sme kompletne odburinili, spravili nový podklad a nanovo sme kamene usadili. Na jar budeme do skalky vysádzať nové kvety. Zároveň sme osadili a natreli staro-nový altánok, ktorý sme preniesli asi 600 metrov. Bola to celkom fuška naložiť a presunúť cca pol tonový altánok iba s pomocou vlastnej sily a vlečky.
Tiež sa veľmi teším, že mi až štyri susedy zareagovali na moju prosbu ohľadne správy financií a Facebookového konta. Po novom bude obe úlohy spravovať Barbora Beutelhauserová z Hrušovskej. Barbora, veľká vďaka.
Záverom mi dovoľte vás požiadaťešte o jednu prosbu. Posledné dva roky sme sa spoločne vyzbierali pánovi Pékovi na vianočné odmeny. Jeho to veľmi dojalo a veľmi sa im potešil. Po minulom roku sme z toho spravili už tradíciu. Veľmi rád by som vás preto vyzval aj tento rok, aby sme pánovi Pékovi prispeli extra na vianočné odmeny. Rozhodne si to za svoju prácu zaslúži. Prosím posielajte peniaze na číslo účtu OZ Hrušov SK54 8330 0000 0022 0118 3164 a do poznámky dajte „vianočné odmeny“. Ďakujem.
Milí susedia, prajem vám požehnané a pokojné sviatky a všetko dobré do nového roku.
 
Výška dobrovoľného príspevku: 10 – 100 Eur mesačne.
Číslo účtu OZ Hrušov: SK54 8330 0000 0022 0118 3164.
S pozdravom,
Juraj Hrbatý