Začala sa rekonštrukcia chodníka na Čučoriedkovej

Milí susedia

Som veľmi rád, že dnes môžem v letáku písať o pozitívnych témach, pretože za posledné tri mesiace sa v Hrušove naštartovalo kopec pozitívnych zmien. Začnem tými najpríjemnejšími správami.

Kampaň za chodník na Čučoriedkovej ulici sa nám rozbehla veľmi dobre. Do konca júna nám poslalo svoj extra príspevok na chodník až 15 susedov. Podarilo sa nám na neho vyzbierať 1640 eur, čo pokrýva náklady na 41 metrov chodníka. Ako ste si mohli všimnúť, s výstavbou sme začali okamžite a časť chodníka je už hotová a aktuálne sme rozbehli práce na ďalšej časti.

Na dokončenie potrebujeme dofinancovať ešte zhruba 119 metrov v hodnote 4760 eur. Preto veľmi oceníme, ak sa do akcie zapoja aj ďalší susedia a kúpia si pár metrov chodníka tiež.

Výška dobrovoľného príspevku: 40 eur na 1 meter chodníka.
Číslo účtu OZ Hrušov: SK54 8330 0000 0022 0118 3164.
Do poznámky uveďte „Chodník Čučoriedkova“

Veľmi ma potešili aj príspevky, ktoré nám začali chodiť z vašich 2%. Prišlo nám ich naozaj dosť, za čo by som sa vám všetkým chcel nesmierne poďakovať. Aj vďaka nim je naše občianske združenie plne sebestačné. Do konca júna sme takto získali až 4400 eur.

Peniaze sme okamžite použili na navýšenie pracovného času našich pracovníkov zhruba o 20%. Časť peňazí v objeme 2000 eur sme sa rozhodli, že použijeme na kvetinovú výzdobu Hrušova budúci rok. Tisíc eur by sme chceli minúť na samotné kvety, ktoré vysadíme po celom Hrušove (budú sa pravidelne polievať) a tisíc eur by sme chceli minúť na ich starostlivosť v podobe osoby, ktorá by sa o ne starala po odbornej stránke.

Týmto by sme chceli vyzvať, či sa tú nájde niekto, kto by si chcel zarobiť 100 eur mesačne (cca 16 hodín práce) na dohodu, prípadne 125 euro na živnosť v mesiacoch od marca do októbra) za starostlivosť o vysadené kvety, skalku a kvetináče. Chce to proste ženskú ruku, ktorá má ku kvetom a Hrušovu kladný vzťah.

Jedna z tém, ktorá rezonovala v poslednom letáku bola téme rozmáhajúceho sa developerstva v Hrušove. Za týmto účelom sme zorganizovali petíciu, aby sa v Hrušove urýchlene zrealizoval územný plán zóny.

Petíciu podporilo 74 ľudí online na stránke www.peticie.com/hrusov a 115 ľudí podpísalo petíciu osobne na petičnom hárku. Spolu ju teda podpísalo 189 ľudí, čo si myslíme že je veľká časť obyvateľov našej lokality.

Petíciu som v elektronickej podobe odovzdal pánovi starostovi Kurucovi, poslancom za náš volebný obvod (Greizinger, Samolejová a Galo) a pánovi poslancovi Brunovi. Pán starosta mi prisľúbil, že sa budú našou výzvou zaoberať na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.

Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mč Vrakuňa sa odsúhlasilo, že príspevky za rozvojový poplatok, ktorý platia stavitelia, sa preinvestuje v tej časti, kde sa za dané stavby vybral.

Na septembrovej schôdzi by sa malo schváliť aj ich využitie. Na základe nášho návrhu by sa z jej časti mali v Hrušove financovať tri veci: vypísanie tendra na spracovanie územného plánu zóny, vybudovanie troch betónových retardérov, ktoré sa mali vybudovať už minulý rok, ale prednosť dostala obnova Marhuľovej ulice a projektová dokumentácia na chodníky.

Ďalšou pozitívnou správou je umiestnenie nádob na separovaný odpad na konci Repíkovej ulici. Sú tam 1200 litrové kontajnery na papier a plast, ktoré sa vyprázdňujú dva krát týždenne. V tomto smere by sme vás radi požiadali o nasledovné. Ak budete vidieť, že tam niekto hádže iný odpad, alebo ho dáva vedľa kontajnerov, prosím odfoťte ho a nahláste nám to. Situáciu okolo kontajnerov pravidelne monitorujú aj naši pracovníci.

Počas letnej dovolenky (dôvod prečo píšem leták až teraz) som uvažoval ešte o jednej veci. S pribúdajúcim časom cítim, ako sila našej komunity v Hrušove rastie. Je to cítiť na mailoch ktoré píšete, reakciách na Facebooku, či v objeme finančných príspevkov, ktoré neustála rastú. Výrazne sa tu zvýšila miera angažovanosti.

Tejto komunite však chýba jedna vec. Ako susedia sa málo poznáme. Poväčšine poznáme svojich najbližších susedov, ale tým to hasne. Nestretávame sa na zastávkach, či vo výťahoch, ako to býva na sídliskách.

Radi by sme preto podporili aj sociálno-komunitné aktivity. Ja na to časový priestor už nemám, ale možno by sa niekto toho chytil. Veľmi ocením aj vaše návrhy, ako by sa tento spoločenský rozmer komunity dal budovať. Mňa napadlo napríklad petangové ihrisko so susedskými turnajmi, kde by medzi sebou mohli hrávať rôzne rodiny, Miriam napadol susedský garážový bazár, či napríklad aj brigády, ktoré sme zorganizovali minulý rok.

Máte nejaký nápad aj vy?

Váš sused Juraj Hrbatý